Thursday, 10 October 2013

PIAGAM PELANGGAN  • Pengurusan surau yang bersistematik dan berkualiti dalam mengadakan aktiviti keagamaan
  • Surau Mithali yang menekankan budaya Ilmu dan pembinaan modal insan
  • Memastikan surau sebagai tempat ibadat yang kondusif dan selesa
  • Memastikan semua pelajar memperoleh ilmu fardu ain dan fardu kifayah dengan sempurna
  • Memaksimumkan penggunaan surau untuk pelaksanaan aktiviti pengjaran dan pembelajaran
  • Menyediakan kemudahan yang diperlukan oleh pelajar dalam membina modal insan yang sempurna.

No comments:

Post a comment